legure značenje

legure ili slitine, materijali od dvaju ili više metala, rjeđe metala i nemetala; proizvode se miješanjem rastaljenih metala ili sinteriranjem sastojaka u prahu; kombiniranjem različitih metala mogu se proizvesti l. s tehnički važnim svojstvima kakvih nemaju čisti metali; poznate još u prapovijesti (bronca); danas su među tehnički najvažnijima l. željeza, bakra, aluminija, magnezija, kositra, olova i cinka.