Léger značenje

Léger, Louis (1843–1923), franc. slavist; autor mnogobrojnih radova o slav. svijetu. Slavenske narodne pripovijetke; Slavenska mitologija.