Le Sueur značenje

Le Sueur, Eustache (1616–55), franc. slikar; klasicist, sljedbenik Rafaela i Poussina, slikao pretežito dekorativne kompozicije vjerskoga i mitološkoga sadržaja.