Le Nain značenje

Le Nain, trojica braće, franc. slikari: Antoine (o. 1588–1648), Louis (o. 1593–1648) i Mathieu (1607–77); realistički prikazuju svijet seljaka i obrtnika.