Laynez značenje

Laynez, Diego (1512–65), španj. isusovac; suradnik i nasljednik I. Loyole, organizator isusovačkih škola. Papinski teolog na Tridentskome koncilu (1545–63). Najvažnije djelo Tridentske rasprave (I, II).