lavina značenje

lavina (retoromanski prema lat. labi: kliziti), velika masa snijega koja se ruši niz strme planinske padine.