Laušić značenje

Laušić, Jozo (1936–2002), hrv. književnik; pisao romane, drame i esejistiku; intelektualistička, moderno strukturirana proza; tematizacija zavičaja i moralnih dilema pojedinaca i nacija. Djela: Kostolomi; Opsada; Klačina (2 verzije); Samostan; Bogumil; Jaram; Bogotvorci.