latinizam značenje

latinizam, 1. riječ preuzeta iz lat. jezika, npr. neutralan (neutralis); 2. riječ, izričaj, fraza načinjena po lat. uzoru, npr. vuk u priči (lupus in fabula).