lateral značenje

lateral (lat. latus: bok, strana), bočni suglasnik koji se artikulira tako što uz središnju prepreku za prolaz zraku postoji prolaz s obiju strana jezika ili pak u nekim jezicima samo s jedne strane jezika.