Lastovo značenje

Lastovo, otok u južnodalm. otočnoj skupini; 46,9 km2, 835 st. Sastoji se od brežuljaka (Hum, 417 m) i krških udolina. Prevladava makija. Gl. naselja Lastovo i Ubli. Mediteranska poljoprivreda, ribolov, turizam. – pov Ime vjerojatno ilir. podrijetla; spominju ga biz. kronike; rim. naselje na Z obali; neretljansko naselje razorili Mlečani 998; obnovljeno u 11. st. u sredini otoka. U dubrovačkoj vlasti 1252–1808., franc. do 1813., austr. 1815–1918., tal. do 1943., kada su ga oslobodile hrvatske antifaš. snage.