Lasso značenje

Lasso, Orlando di (pr. ime Orlandus de Lassus) (o. 1532–94), niz. skladatelj; najveći majstor niz. kasnorenesansne polifonije: napisao više od 2000 moteta, misa, madrigala, pjesama.