Laskaris značenje

Laskaris, Mihail (1903–65), grč. povjesničar; proučavao povijest Bizanta te odnose između Srba, Bugara, Rumunja i Rusa na Balkanu.