Lasić značenje

Lasić, Stanko (1927), hrv. knjiž. povjesničar i teoretičar; predstavnik tzv. ontološkoga strukturalizma (spoja Hegelove filozofije, franc. egzistencijalizma i strukturalističke metode). Bavi se fenomenom hrv. kulturne i polit. povijesti. Posebice se bavio Krležom. Sukob na književnoj ljevici; Krleža: kronologija života i rada; Krležologija ili povijest kritičke misli o Miroslavu Krleži; Autobiografski zapisi.