laponski značenje

laponski ili saamski jezik (ili skupina jezika), jezik ugro-fin. grane uralske jezične porodice; njime govori 35 000 ljudi u S Skandinaviji i na poluotoku Koli; pisani spomenici od 16. st.