Laos značenje

Laos, država u Indokini; 236 800 km2, 4 581 260 st. Gl. grad.html'>grad.Vientiane (Viangchan). S dio brdovit (Phou Bia 2820 m), J nizinski s ravnjacima do 1500 m visine. Klima monsunska. Gl. rijeka Mekong. Planinski dijelovi pod tropskim i monsunskim šumama, ravnjaci pod savanom. Stanovnici: Lao (53%). Oko 25% grad. stanovništvo. Službeni jezik lao (laoski). Zemljoradnja (riža, duhan, kukuruz, krumpir, manioka, batate, pamuk, kava, kikiriki), stočarstvo (svinje, goveda), peradarstvo. Šume daju kvalitetno drvo (tikovina, ebanovina). Ležišta kositra. Industrija u razvoju; pilane, ljuštionice riže, štavionice kože, preradba duhana, proizvodnja svile, izradba keramičkih i srebrnih predmeta; lončarstvo. Rijeka Mekong plovna o. 1900 km. Međunar. zračna luka Vientiane. – pov Starosjedioce Kha, Mao i Jao, potisnuli su Kmeri, a laosku državu Lanchang (9–13. st.) uništili Mongoli. Obnovljen 1355., Lanchang se u 18. st. raspao na Luang prabang i Vientiane, koji su u 19. st. došli pod protektorat Sijama (Tajland), Kambodže i Vijetnama. Kraljevstvo L. bilo je 1893–1941. protektorat u sklopu Francuske Indokine, a 1941–45. pod jap. okupacijom. Nakon protjerivanja Japanaca, 1945. je proglašena neovisna država Laos pod imenom Patet Lao (Pathet lao), zbačen je kralj Sisavang Vong; 1946. uspostavljen je franc. kolonijalni režim, a kralj Sisavang Vong vraćen na prijestolje. 1946–54. L. je formalno neovisna država u sklopu Francuske Unije. Ženevska konferencija 1954. definirala je neovisnost i neutralnost Laosa; Francuzi ga potom napuštaju. Od 1950. s kraćim prekidima traje građ. rat između pristaša kralja Sisavang Vonga (nakon njegove smrti 1959. novoga kralja Savang Vatthana) i prokomun. pokreta Patet Lao što ga je vodio princ Sufana Vong; 1973. postignut je kompromis i sastavljena koalicijska vlada; 1975. Patet Lao je osvojio vlast, ukinuo monarhiju, proglasio republiku i uspostavio jednostranački (komun.) režim. Skupine koje mu pružaju oružani otpor snažne su os. u brdima. General Fumi Nosavan formirao je u izbjeglištvu 1982. protukomun. vladu. 1988. počelo je povlačenje vijetnamskih postrojbi iz Laosa; 1989. novi izbori za ustav.tvornu skupštinu, koja je 1991. izglasala novi ustav. Poč. 1990-ih napušten je sustav drž. socijalizma, a zadržan je jednostranački režim. Nakon nekoliko smjena u vrhu vlasti, od 1998. predsjednik je Khamtai Siphandon. Poč. 2000-ih nastavljeni su povremeni sukobi s pripadnicima gerile i s naoružanim krijumčarskim skupinama (ilegalna proizvodnja opijuma organizirana je na tromeđi Laosa, Tajlanda i Mijanmara).