Lanner značenje

Lanner, Joseph (1801–43), austr. skladatelj i violinist; jedan od tvoraca klas. bečkoga valcera.