langue d’oc značenje

langue d’oc (franc.: jezik ok), pov. naziv za okcitanski ili provansalski jezik, prema potvrdnoj čestici oc (»da«).