Lampsak značenje

Lampsak, ant. trg. grad na SZ obali Male Azije (danas Lapseki, Turska). Osn. o. ← 650., bio članom Atičkoga pomor. saveza. Od ← 2. st. u vlasti Rimljana.