lamblija značenje

lamblija (Lamblia intestinalis), praživotinja bičaš, nametnik u tankom crijevu miševa, štakora i čovjeka; uzročnik lamblijaze. Ime po češ. liječniku V. D. Lamblu (1824–95).