laktoni značenje

laktoni, unutarnji ciklički esteri hidroksikarbonskih kiselina; laktonski prsten sadrže mnogi prirodni org. spojevi, npr. kumarin.