lakaj značenje

lakaj (lakej; franc.), gospodski sluga, livrirani sluga u aristokratskim i bogataškim kućama; pren slugan, udvorica, poslušnik, beskičmenjak.