Lakadivi značenje

Lakadivi, skupina koraljnih otoka u Arapskom moru, → Lakshadweep.