lai značenje

lai (franc. iz keltskoga), u sr. vijeku, kraća narativna ili lirska pjesma u osmercima koja se pjevala uz pratnju glazbala; vezana uz ime Marie de france. Također poučna lirska pjesma s melodijom.