Lachaise značenje

Lachaise, Gaston (1882–1935), am. kipar franc. podrijetla; autor ekspresivnih i fizički hipertrofiranih ženskih aktova.