laceracija značenje

laceracija (lat.), deranje, cijepanje, paranje; habanje, trošenje (uporabom).