Labriola značenje

Labriola, Antonio (1843–1904), tal. polit. pisac i filozof; tumač eur. socijalizma, začetnik marksizma u Talijana na području politike i estetike. Zasniva teoriju »filozofije prakse« i »kritičkoga komunizma«. Moral i religija; O nastavi povijesti; Povijesni materijalizam.