labiovelar značenje

labiovelar (lat.), glas u artikulaciji kojega se kombinira suženje ili zatvor na razini mekoga nepca, ili resice (uvule), sa zaobljenjem usana (npr. velarni vokali u, o, glajd [poluvokal] ili w, indoeur. kw, gwh).