La Madeleine značenje

La Madeleine, špilja u JZ Francuskoj u kojoj je nađeno karakteristično prapov. kameno i koštano oruđe; po njoj je nazvano posljednje razdoblje mlađega eur. paleolitika (magdalénien).