Kwangtung značenje

Kwangtung (pinyin Guangdong), pokrajina u J Kini; 197 100 km2, 71,4 mil. st. Riža, šećerna trska, čaj, duhan, kikiriki, banane, ananas, agrumi i kava. Uzgoj dudova svilca. Ležišta ugljena, željezne, manganove i volframove rude. Prehr., kem., tekst. i drvna ind.; kovinarstvo. Ribarstvo. Upravno središte Kuangchou (Guangzhou).