kvintal značenje

kvintal (arap. preko lat. i njem.) → centa