kverulancija značenje

kverulancija (lat.), patološka sklonost tužakanju i parničenju; svadljivost, zanovijetanje.