kvercitin značenje

kvercitin (lat.), pentahidroksiflavon, C15H10O7, nešećerni dio kvercitrina, rutina i drugih glikozida flavona; prvi put nađen u kori crnoga hrasta (Quercus velutina); upotrebljava se u industriji i medicini.