kvazi- značenje

kvazi- (lat.), predmetak u složenicama: gotovo, tobože, navodno.