kvatre značenje

kvatre (kvatri; lat.), u kat. liturgijskoj godini, po 3 pokornička dana u početku svakoga godišnjega doba.