Kvaternik značenje

Kvaternik, Slavko (1878–1947), hrv. političar; austrougarski pukovnik, a u vrijeme II. svj. rata doglavnik, vojskovođa i ministar domobranstva NDH. Zbog neslaganja s vodstvom ustaškoga pokreta 1943. razrješen dužnosti te se povukao u Austriju. Nakon rata osuđen u Zagrebu i strijeljan (1947).