kvantum značenje

kvantum (lat.), količina, množina, iznos, mjera.