kvantna kromodinamika značenje

kvantna kromodinamika, grana fizike koja se razvila potkraj 20. st. Opisuje međudjelovanje kvarkova, koji imaju tri različita naboja boje: crveni, plavi i zeleni, a čestice koje izgrađuju moraju biti bez toga naboja – bijele.