kvantna fizika značenje

kvantna fizika, grana fizike koja objašnjava pojave u atomima, subatomskim česticama, mikroprocese u plinovima i kristalima. Poznatije grane kvantne fizike: kvantna mehanika, kvantna elektrodinamika, kvantna kromodinamika, kvantna statistika, kvantna optika.