kvantifikator značenje

kvantifikator (lat.), determinant količine kojim se u jeziku pobliže određuje neko ime (sav/sva, dva/dvije, svaki/-a/-o).