kvant svjetlosti značenje

kvant svjetlosti→ foton