Kvant značenje

Kvant, naziv za seriju svemirskih modula bivšega SSSR-a koji su posebno lansirani te zatim spojeni s orbitalnim stanicama Mir i Kvant–1 1986., a s Kvant–2 1990.