kvaga značenje

kvaga (hotentotski) (Equus quagga), vrsta zebre, nekoć raširena u J Africi, sada samo u zoološkim vrtovima.