kvadriga značenje

kvadriga (lat.), u ant. Rimu, naziv za četveropreg.