kvadratura značenje

kvadratura (lat.), postupak izračunavanja površine.