kvadratura kruga značenje

kvadratura kruga, drevni geometrijski problem konstrukcije, upotrebom samo ravnala i šestara, kvadrata s površinom jednakom površini zadanoga kruga. U 19. je stoljeću dokazano da je taj problem nerješiv.