kvadratni metar značenje

kvadratni metar (m2), jedinica za mjerenje površine; površina kvadrata sa stranicom duljine 1 metar.