kut značenje

kut, razlika smjera dvaju pravaca (ili dviju ravnina) što se sijeku. Mjeri se u stupnjevima: pravi k. ima 90°, ispruženi k. 180°, puni k. 360°; oštri (šiljasti) k. je manji od pravoga, a tupi k. veći od pravoga ali manji od ispruženoga. Komplementna su dva kuta ako im je zbroj 90°, a suplementna ako im je zbroj 180°. S jedne i druge strane sjecišta pravaca (ravnina) leže međusobno jednaki vršni kutovu. Zrake kojima su kutovi omeđeni zovu se kraci.