Kušan značenje

Kušan, Fran (1902–72), hrv. botaničar; osnivač Zavoda za farmaceutsku botaniku i Botaničkoga vrta ljekovitoga i otrovnoga bilja u Zagrebu, te Velebitskoga botaničkog vrta. Ljekovito i drugo korisno bilje; Prodromus flore lišaja Jugoslavije; Biljni pokrov Biokova.