kurs značenje

kurs (lat.). 1. Smjer plovidbe ili leta. pren smjer djelovanja (npr. politički k.). 2. → tečaj.