Kurili značenje

Kurili (jap. Chishima Retto), vulkanski otočni niz (32 otoka) dug 1270 km, između poluotoka Kamčatke i otoka Hokkaida, SZ Tihi ocean; 15 600 km2, o. 4500 st. (Giljaci, Ainu). Pripada Rusiji. Stotinjak vulkana. Ribarstvo. Luke: Kurilsk, Južno-Kurilsk i Severo-Kurilsk. Pod Japanom od 1855. do 1945.